Kolluk kuvvetleri ve Cumhuriyet Savcısı tarafından ifadeniz alınırken ve Hakim tarafından sorguya çekilme sırasında ne ile suçlandığınızın açıkça belirtilmesi isnat edilen suçlama ile ilgili olarak açıklamada bulunmamanızın (yani susmanızın) kanuni haklarınızdan olduğunuzun hatırlatılması zorunludur.(CMK.MD.147)
 
 
 
T.C YALOVA VALİLİĞİ

Adres: Süleymanbey Mah. Cengiz Koçal Cad. No:48-1 Telefon: 0 226 811 50 69 / 813 63 04 e-posta: 77basin@icisleri.gov.tr
Valilik Kep Adresi: :icisleribakanligi@hs01.kep.tr