İfadenizin alınması veya sorgunuz sırasında şüpheden kurtulma gayesiyle somut delillerin toplanmasını talep etme, aleyhinize var olan şüphe nedenlerini ortadan kaldırmak ve lehinize olan hususları ileri sürme hakkınızın olduğunun da hatırlatılması zorunludur.(CMK.MD.147)
T.C YALOVA VALİLİĞİ

Adres: Süleymanbey Mah. Cengiz Koçal Cad. No:48-1 Telefon: 0 226 811 50 69 / 813 63 04 e-posta: 77basin@icisleri.gov.tr
Valilik Kep Adresi: :icisleribakanligi@hs01.kep.tr